דירוג שם תפקיד חברה עלות שכר ב-2017 במיליונים עלות שכר ב-2016 במיליונים עלות שכר חודשית (במיליוני שקלים) שכר שנתי (במיליוני שקלים) מענק (במיליוני שקלים) תשלום מבוסס מניות (במיליוני שקלים) אחר רווח שנתי ב-2017 במיליונים רווח שנתי ב-2016 במיליונים